I Salg!

Dyrkingsposer

Dyrkingsposer (med filter) for dyrking av sopp

Vi selger dyrkingsposer med filter for dyrking av østerssopp i kaffegrut eller i annet dyrkingsmateriale/substrat (du må eget mycel og kaffegrut/substrat). Når posen forsegles (med posesveiser eller sterk tape) frigjør filteret C02 (som mycelet produserer) og slipper inn tilstrekkelig med oksygen. Filteret beskytter mot muggsporer og annnen luftbåren kontaminasjon. Dette øker muligheten for en vellykket dyrkingsprosess og sjansen for vekst av muggsopp reduseres.

Vi selger to forskjellige størrelser, den store posen er av typen "10 T" og rommer ca 2 kg substrat (for eks kaffegrut og mycel), den lille posen "4 T" og tar oppmot 1.5 kg substrat.

Dyrkingsposene er av merket Unicorn og laget spesielt for soppdyrking. Vi kjøper posene fra firmaet Hongos Biofactory i Spania. Du kan lese mer om posene på deres nettside her. Filteret på posene vi selger er av typen "T" og de mest effektive for mycelvekst.

Poser og filter er laget av polypropylene og tåler temp opptil 122 C.

Hvis du vil kjøpe mycel for dyrking av østerssopp, ser her.

Handle grutens produkter

Dyrkesett Med Sopp1

Grutens dyrkesett

Mycel Leikanger

Soppmycel - 500 gram

Mycel Leikanger

Soppmycel- 1 kg

Minisopphage Inkubasjon

Dyrkeposer - små

Minisopphage Inkubasjon

Dyrkeposer - store