I salg!

Dyrkingsposer

Dyrkingsposer (med filter) for dyrking av sopp

Vi selger dyrkingsposer med filter for dyrking av østerssopp i kaffegrut. Når posen forsegles (med posesveiser eller sterk tape) frigjør filteret C02 (som mycelet produserer) og slipper inn tilstrekkelig med oksygen. Filteret beskytter mot muggsporer og annnen luftbåren kontaminasjon. Dette øker muligheten for en vellykket dyrkingsprosess og sjansen for vekst av muggsopp reduseres.

Vi selger to forskjellige størrelser, den store posen rommer ca 2 kg substrat (kaffegrut og mycel), den lille posen oppmot 1.5 kg substrat.

Dyrkingsposene er laget spesielt for soppdyrking og kjøpt fra firmaet Hongos Biofactory i Spania. Du kan lese mer på deres nettside her. Filteret på posene vi selger er av typen "T" og de mest effektive for mycelvekst.

Posen og filteret er laget av polypropylene og tåler temp opptil 122 C.

Handle grutens produkter

Dyrkesett Med Sopp1

Grutens dyrkesett

Mycel Leikanger

Soppmycel - 500 gram

Mycel Leikanger

Soppmycel- 1 kg