I salg

Dyrkingsposer

Dyrkingsposer (med filter) for dyrking av østerssopp i kaffegrut

Vi selger dyrkingsposer med filter for dyrking av østerssopp i kaffegrut. Når posene forsegles (med posesveiser eller sterk tape) frigjør filteret C02 (som mycelet produserer), og slipper inn oksygen. Men ikke muggsporer og annnen kontaminasjon. Dermed øker muligheten for en vellykket dyrkingsprosess og sjansen for vekst av muggsopp reduseres.

Vi selger to forskjellige pose størrelser, den store tar 1.5-2 kg substrat (kaffegrut og sporer), den lille 1-1.5 kg susbstrat.

Dyrkingsposene er laget for soppdyrking og kjøpt fra firmaet Hongos Biofactory i Spania.