I salg

Dyrkingsposer

Dyrkingsposer (med filter) for dyrking av østerssopp i kaffegrut

Vi selger dyrkingsposer med filter for dyrking av østerssopp i kaffegrut. Når posene forsegles (med posesveiser eller sterk tape) frigjør filteret C02 (som mycelet produserer), og slipper inn oksygen. Men ikke muggsporer og annnen kontaminasjon. Dermed øker muligheten for en vellykket dyrkingsprosess og sjansen for vekst av muggsopp reduseres.

Vi selger to forskjellige størrelser, den store posen rommer 1.5-2 kg substrat (kaffegrut og mycel), den lille posen 1-1.5 kg substrat.

Dyrkingsposene er laget spesielt for soppdyrking og kjøpt fra firmaet Hongos Biofactory i Spania. Du kan lese mer på deres nettside her. Filteret på posene vi selger er av typen "T" og de mest effektive for mycelvekst.

Handle grutens produkter

Mycel Leikanger

Soppmycel - 500 gram

Mycel Leikanger

Soppmycel- 1 kg