I Salg!

Dyrkingsposer

Dyrkingsposer (med filter) for dyrking av sopp

Vi er utsolgt for Unicorn poser. Vi har noen litt større poser (tar ca 5 kg substrat) som er perforert (bitte små hull over hele posen) som vi har brukt i egen produksjon. De må enten henges opp eller lenes opp mot noe (står ikke av seg selv) og tåler ikke pasteurisering. Vi selger de for 20 kr pr stk. Ta kontakt på post@gruten.no hvis du er interessert i å kjøpe.

Vi selger dyrkingsposer med filter for dyrking av østerssopp i kaffegrut eller i annet dyrkingsmateriale/substrat (du må eget mycel og kaffegrut/substrat). Når posen forsegles (med posesveiser eller sterk tape) frigjør filteret C02 (som mycelet produserer) og slipper inn tilstrekkelig med oksygen. Filteret beskytter mot muggsporer og annnen luftbåren kontaminasjon. Dette øker muligheten for en vellykket dyrkingsprosess og sjansen for vekst av muggsopp reduseres.

Vi selger to forskjellige størrelser, den store posen er av typen "10 T" og kan fylles med i overkant av 2 kg substrat (for eks kaffegrut og mycel), den lille posen "4 T" og tar oppmot 1.5 kg substrat.

NB: Vi har kun store poser på lager og det er usikkert om vi vil fortsette med salg etter produksjon legges ned nå i april.

Dyrkingsposene er av merket Unicorn og laget spesielt for soppdyrking. Vi kjøper posene fra firmaet Hongos Biofactory i Spania. Du kan lese mer om posene på deres nettside her. Filteret på posene vi selger er av typen "T" og de mest effektive for mycelvekst.

Poser og filter er laget av polypropylene og tåler temp opptil 122 C.

Hvis du vil kjøpe mycel for dyrking av østerssopp, ser her.