I SALG

Soppsubstrat

til dyrking av østerssopp utendørs

Mycelmateriale til jordforbedring og dyrking av østerssopp, i pallekarm, bed og kasse. Pris: 100 kr for 10 kilo (minimum) av premium kvalitet. Gratis (eller du får mer materiale for prisen når du henter) hvis vi har overskudd, og annensorteringsmateriale (dårligere mycelvekst, mugg etc). Sistnevnte egner seg veldig godt i kompost og til jordforbedring.

Vi selger også kombo løsning med rapshalm pellets i tillegg til substrat, til deg som ønsker et effektivt fyllmateriale. NB: Må hentes på Vollebekk fabrikker.

Fra produksjon av østerssopp sitter vi igjen med store mengder sluttsubstrat (spent mushroom substrate/SMS). Dette materialet inneholder soppmycel og rester av dyrkemateriale (kaffegrut, halm, pellets), og kan brukes til jordforbedring (skaper bedre jordstruktur) og til å bygge soppbed/kasser (du bør da blande inn et cellulose rikt materiale, for eks halm/strå eller papp slik at mycelet kan videreutvikles).

På grunn av plassrestriksjon i fruktingscontaineren kan vi ikke oppebevare dyrkingssekker og dyrkingsspann uendelig og derfor får vi heller ikke ut 100% av potensiale for sopp. Vi dyrker frem 20-25% østerssopp fra substratet, og ved videre dyrking utendørs er det potensiale for å få ut rundt ytterligere 10-15% med sopp over tid. Med andre ord fra 100 kilo sluttsubstrat er det sannsynlig å å dyrke frem 10-15 kilo østersssopp. Og kanskje enda mer. Dette er uansett et estimat og ved dyrking utendørs er prosessen blant annet avhengig av temperatur og fuktighet/regn.

Pris: 100 kr for 10 kilo (minimum). Materialet må hentes på Vollebekk fabrikker. Når du handler i nettbutikken velg "uten frakt". Vi vil ta kontakt med deg på epost og avtale henting.

Vi anbefaler å kjøpe (min) 30 kilo dersom du skal bygge soppbed i en pallekarm av ordinær størreøse, eller lignende størrelse. Vi produserer sluttsubstrat hver uke, men litt avhengig av antall bestillinger kan vi ikke garantere umiddelbar henting. Som oftest må du ikke vente mer enn en uke, på våren/tidlig sommer kan det være noe mer. Hvis ventetiden er for lang refunderer vi selvfølgelig beløpet hvis det er ønskelig.

Ta ellers gjerne kontakt med Konrad på konrad@gruten.no eller mobil 938 19 991 dersom du vil vite eksakt hvor mye vi har på lager og hvor mye som eventuelt kan hentes umiddelbart.

Kurs/veiledning: vi bidrar gjerne med veiledning og hjelp for å bygge et soppbed i en hage eller på en parsell. Og vi holder gjerne workshops på skoler, i borettslag og lignende dersom dere ønsker å legge til rette for en spennende aktivitet og høsting av egen østerssopp. Ta kontakt på post@gruten.no for nærmere detaljer og priser.

*Vi tar kun betalt for sluttubstrat av premium kvalitet. Substrat av litt lavere kvalitet (kan ha innslag av mugg, dårligere mycelvekst) er mulig å få tilgang på gratis. Hvis du er interessert ta skriv til konrad@gruten.no.

Rapshalm pellets og sluttsubstrat:
For deg som trenger et cellulose rikt fyllmateriale med god absorberende kvaliteter til å blande sammen med sluttsubstratet selger vi en kombo løsning. Ved kjøp av 10 kilo soppsubstrat får du 2 kilo halm pellets (http://halmeko-scandinavia.com), en passende mengde etter vår erfaring. Innblanding av rapshalm pellets gjør at mycelet gis gode forutsetninger for å utvikle seg godt og produsere deilig østerssopp.

Pris: 120 kr for 10 kilo sluttsubstrat + 2 kilo pellets.

Handle grutens produkter

Dyrkesett Med Sopp1

Grutens dyrkesett

Mycel Leikanger

Soppmycel - 500 gram

Mycel Leikanger

Soppmycel- 1 kg

Minisopphage Inkubasjon

Dyrkeposer - små

Minisopphage Inkubasjon

Dyrkeposer - store