Ikke i salg!

Soppsubstrat

til dyrking av østerssopp utendørs

Status Gruten juni 2024:

Sommeren 2023 vi ned sopp produksjon på Vollebekk. Les mer om hvorfor her. Gruten har siden det tatt det rolig og hatt begrenset med aktivitet det siste året. Vi jobber nå med noen ideer og muligheter for å kunne drive virksomheten videre. Inkludert salg av dyrkesett og muligens også soppsubstrat. Følg gjerne Gruten på facebook og instagram for oppdateringer og mer info.

Takk for forståelse og støtte!

Siri/Gruten

Mycelmateriale til jordforbedring og dyrking av østerssopp, i pallekarm, bed og kasse. Pris: 30 kr for ca 10 kilo/1 sekk av premium kvalitet. Gratis (eller du får mer materiale for prisen når du henter) hvis vi har stort overskudd, og annensorteringsmateriale (dårligere mycelvekst, mugg etc). Sistnevnte egner seg godt i kompost og til jordforbedring (skaper god struktur og tiltrekker seg meitemark). Vi selger også kombo løsning med rapshalm pellets i tillegg til substrat, til deg som ønsker et effektivt fyllmateriale. NB: Må hentes på Vollebekk fabrikker.

Fra produksjon av østerssopp sitter vi igjen med store mengder sluttsubstrat (spent mushroom substrate/SMS). Dette materialet inneholder soppmycel og rester av dyrkemateriale (kaffegrut, halm, pellets), og kan brukes til jordforbedring (skaper bedre jordstruktur) og til å bygge soppbed/kasser (du bør da blande inn et cellulose rikt materiale, for eks halm/strå eller papp slik at mycelet kan videreutvikles).

På grunn av plassrestriksjon i fruktingscontaineren kan vi ikke oppebevare dyrkingssekker og dyrkingsspann uendelig og derfor får vi heller ikke ut 100% av potensiale for sopp. Vi dyrker frem 20-25% østerssopp fra substratet, og ved videre dyrking utendørs er det potensiale for å få ut rundt ytterligere 10-15% med sopp over tid. Med andre ord fra 100 kilo sluttsubstrat er det sannsynlig å å dyrke frem 10-15 kilo østersssopp. Og kanskje enda mer. Dette er uansett et estimat og ved dyrking utendørs er prosessen blant annet avhengig av temperatur og fuktighet/regn.

Pris: 30 kr for ca 10 kilo/sekk. Materialet må hentes på Vollebekk fabrikker. Når du handler i nettbutikken velg "uten frakt". Vi vil ta kontakt med deg på epost og avtale henting.

Vi anbefaler å kjøpe minimum 40-50 kilo dersom du skal bygge soppbed i en pallekarm eller lignende størrelse.

Ta gjerne kontakt med Konrad på konrad@gruten.no eller mobil 938 19 991 dersom du vil vite eksakt hvor mye vi har på lager og hvor mye som eventuelt kan hentes umiddelbart.

Kurs/veiledning: vi bidrar gjerne med veiledning og hjelp for å bygge et soppbed i en hage eller på en parsell. Og vi holder gjerne workshops på skoler, i borettslag og lignende dersom dere ønsker å legge til rette for en spennende aktivitet og høsting av egen østerssopp. Ta kontakt på post@gruten.no for nærmere detaljer og priser.

*Vi tar kun betalt for sluttubstrat av premium kvalitet. Substrat av litt lavere kvalitet (kan ha innslag av mugg, dårligere mycelvekst) er mulig å få tilgang på gratis. Hvis du er interessert ta skriv til konrad@gruten.no.

Rapshalm pellets og sluttsubstrat:
For deg som trenger et cellulose rikt fyllmateriale med god absorberende kvaliteter til å blande sammen med sluttsubstratet selger vi en kombo løsning. Ved kjøp av 10 kilo soppsubstrat får du 2 kilo halm pellets (http://halmeko-scandinavia.com), en passende mengde etter vår erfaring. Innblanding av rapshalm pellets gjør at mycelet gis gode forutsetninger for å utvikle seg godt og produsere deilig østerssopp.

Pris: 120 kr for 10 kilo sluttsubstrat + 2 kilo pellets.