I SALG

Soppsubstrat

til dyrking av østerssopp utendørs

Mycelmateriale til jordforbedring og dyrking av østerssopp, i pallekarm, bed og kasse. Pris: 30 kr for ca 10 kilo/1 sekk av premium kvalitet. Gratis (eller du får mer materiale for prisen når du henter) hvis vi har stort overskudd, og annensorteringsmateriale (dårligere mycelvekst, mugg etc). Sistnevnte egner seg godt i kompost og til jordforbedring (skaper god struktur og tiltrekker seg meitemark).

Vi selger også kombo løsning med rapshalm pellets i tillegg til substrat, til deg som ønsker et effektivt fyllmateriale. NB: Må hentes på Vollebekk fabrikker.

Fra produksjon av østerssopp sitter vi igjen med store mengder sluttsubstrat (spent mushroom substrate/SMS). Dette materialet inneholder soppmycel og rester av dyrkemateriale (kaffegrut, halm, pellets), og kan brukes til jordforbedring (skaper bedre jordstruktur) og til å bygge soppbed/kasser (du bør da blande inn et cellulose rikt materiale, for eks halm/strå eller papp slik at mycelet kan videreutvikles).

På grunn av plassrestriksjon i fruktingscontaineren kan vi ikke oppebevare dyrkingssekker og dyrkingsspann uendelig og derfor får vi heller ikke ut 100% av potensiale for sopp. Vi dyrker frem 20-25% østerssopp fra substratet, og ved videre dyrking utendørs er det potensiale for å få ut rundt ytterligere 10-15% med sopp over tid. Med andre ord fra 100 kilo sluttsubstrat er det sannsynlig å å dyrke frem 10-15 kilo østersssopp. Og kanskje enda mer. Dette er uansett et estimat og ved dyrking utendørs er prosessen blant annet avhengig av temperatur og fuktighet/regn.

Pris: 30 kr for ca 10 kilo/sekk. Materialet må hentes på Vollebekk fabrikker. Når du handler i nettbutikken velg "uten frakt". Vi vil ta kontakt med deg på epost og avtale henting.

Vi anbefaler å kjøpe minimum 40-50 kilo dersom du skal bygge soppbed i en pallekarm eller lignende størrelse.

Ta gjerne kontakt med Konrad på konrad@gruten.no eller mobil 938 19 991 dersom du vil vite eksakt hvor mye vi har på lager og hvor mye som eventuelt kan hentes umiddelbart.

Kurs/veiledning: vi bidrar gjerne med veiledning og hjelp for å bygge et soppbed i en hage eller på en parsell. Og vi holder gjerne workshops på skoler, i borettslag og lignende dersom dere ønsker å legge til rette for en spennende aktivitet og høsting av egen østerssopp. Ta kontakt på post@gruten.no for nærmere detaljer og priser.

*Vi tar kun betalt for sluttubstrat av premium kvalitet. Substrat av litt lavere kvalitet (kan ha innslag av mugg, dårligere mycelvekst) er mulig å få tilgang på gratis. Hvis du er interessert ta skriv til konrad@gruten.no.

Rapshalm pellets og sluttsubstrat:
For deg som trenger et cellulose rikt fyllmateriale med god absorberende kvaliteter til å blande sammen med sluttsubstratet selger vi en kombo løsning. Ved kjøp av 10 kilo soppsubstrat får du 2 kilo halm pellets (http://halmeko-scandinavia.com), en passende mengde etter vår erfaring. Innblanding av rapshalm pellets gjør at mycelet gis gode forutsetninger for å utvikle seg godt og produsere deilig østerssopp.

Pris: 120 kr for 10 kilo sluttsubstrat + 2 kilo pellets.