Vår filosofi

Gruten er en innovativ og fremtidsrettet virksomhet som oppsirkulerer byens kaffeavfall! Fra Oslos sorte gull skaper vi spennende produkter og bidrar til økt kunnskap og bevissthet knyttet til den fantastiske kaffegruten.

Vi er fremtidsrettet, samtidig som vi har fokus på det som finnes her og nå! Vi ønsker å være et positivt forbilde, og vise at det er mulig å skape spennende produkter som samtidig er miljøvennlige, bra for naturen og for oss mennesker.

I Gruten jobber vi hardt for å lykkes, men for oss måles suksess i mer enn hvor mange produkter vi selger og penger på bok. Gruten er et ideelt selskap som betyr at et eventuelt økonomisk overskudd går tilbake i driften av virksomheten og til samfunnsnyttige formål. Vi finner mye mening i det å støtte opp under andre gode tiltak og samarbeider gjerne med initiativer rundt oss for å skape et bedre og mer bærekraftig samfunn.