Gruten teamet

Gruten er en liten virksomhet men bidrar med mye engasjement og aktivitet. I tillegg til de som presenteres her er vi heldige å ha frivillige innom på kort eller lengre engasjement. Som hjelper med små og store oppgaver. Ta kontakt på post@gruten.no hvis du har lyst til å jobbe som frivillig.


Siri Mittet
Grunnlegger og eier av Gruten AS, daglig leder
Solveig Arnesen
Styremedlem, strategi og bedriftsutvikling
Michel Wolfstirn
Styremedlem, teknisk og praktisk hjelp
Victor Paiam
Design og illustrasjoner