Gruten teamet

Gruten består av en gruppe mennesker som på ulike måter bidrar med sitt engasjement og sin kunnskap til drift og utvikling av virksomheten Gruten AS. I tillegg til de som presenteres her er vi heldige å ha mange frivillige innom på kort eller lengre engasjement. Som hjelper med små og store oppgaver. Ta kontakt på post@gruten.no hvis du har lyst til å jobbe som frivillig.


Siri Mittet
Grunnlegger og eier av Gruten AS, daglig leder

Konrad Sachman
Produksjonsansvarlig østerssopp, styremedlem

Kaja Ludvigsen
Produksjonsmedarbeider
Solveig Arnesen
Styremedlem, strategi og bedriftsutvikling
Michel Wolfstirn
Styremedlem, teknisk og praktisk hjelp
Victor Paiam
Design og illustrasjoner