Grutenlaget

Kaffegrut inneholder næringsstoffer og verdifulle egenskaper som kan nyttigjøres av mennesker, dyr og planter. Bli med på Grutenlaget og bruk kaffegruten til noe nyttig og bra!

Grutenlaget består av privatpersoner, frivillige grupper, lag og bedrifter som gjenbruker kaffegrut til dyrking og hage, kompostering og andre gode formål. Med andre ord alle som ønsker å gjøre noe bra med denne nesten ubrukte ressursen.

Sammen er vi ambassadører for et bedre miljø og viser ved praktisk handling at det som allerede finnes rundt oss har verdi og nytte. Vi bidrar til mindre forurensing og gjør en positiv innsats for klima vårt.

Tagg gjerne @grutenoslo på instagram og legg til #gruten #grutenoslo når du gjenbruker kaffegrut :)