Grutenlaget

Jobber du et sted hvor det produserer masse kaffegrut og skulle ønske at dette ikke gikk rett i søpla? Bruker du kaffegrut på parsellen, i borettslaget eller hjemme hos deg selv? Uansett hvor du holder til er du hjertelig velkommen med på Grutenlaget!

Grutenlaget består av bedrifter, privatpersoner, grupper og lag som benytter seg av kaffegrut til hage, kompostering og andre gode formål. Og kaffegrutprodusenter som ønsker å formidle gruten videre. Sammen er vi ambassadører for et bedre miljø og viser ved praktisk handling at ressursene som allerede finnes rundt oss har verdi og nytte. Vi bidrar til mindre forurensing og gjør en positiv innsats for klima vårt.

Driver du en virksomhet hvor det produseres mye kaffegrut og ønsker å formidle denne videre? Da hører vi veldig gjerne fra deg på post@gruten.no. Det samme gjelder du som bruker kaffegrut hjemme eller på jobb. Send oss gjerne et bilde og fortell om hva du benytter gruten til. Vi legger gjerne infoen ut på kartet vårt og sprer gjerne inspirasjonen videre på sosiale medier!