Ikke i salg!

Gavekort dyrkesett - pris inkluderer frakt!


Gruten har lagt ned soppdrift og selger ikke dyrkesett. Muligens blir det mulig å få tak i noe til jul/2023, følg med på sosiale medier for annonsering. Kanskje blir også noe lagt ut på nettbutikk, i såfall blir det i slutten av november/begynnelsen av desember.

Grutens dyrkesett for østerssopp er laget av bokser tidligere brukt til smågodt og yoghurt. Istedet for at boksene blir kastet i restavfallet gir vi de nytt liv og sparer miljøet. Med god hjelp fra våre venner på Hotel 33 vasker vi boksene og lager deretter hull og setter på pustende tape slik at østerssoppen skal vokse og trives.

Kitet du kjøper inneholder dyrkeboksen, en pose med (ca 60 gram) sporeløs østerssoppmycel* (Pleurotus Ostreatus) og etikett med instruksjoner for hvordan du skal lykkes med dyrkesprosessen. Trenger du mer hjelp kan du se vår side med Q&A.

*Innen bruk bør posen med soppmycel oppbevares i kjøleskap.

Dyrkesettet kan produsere flere omganger med østerssopp. Og du kan også bruke deler at restmaterialet til å starte om igjen. Trenger du påfyll med soppmycel kan du kjøpe det her.