Om Gruten

Gruten AS er en fremtidsrettet og lokalt forankret virksomhet som skaper nye verdier av kaffeavfall! Med det sorte gull som råstoff tilbyr vi spennende produkter og bidrar til økt kunnskap og bevissthet om kaffegrut som en nyttig ressurs.

November 2021 vant vi Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Oslo.

Vi er fremtidsrettet, samtidig som vi har fokus på det som finnes her og nå! Vi ønsker å være et positivt forbilde, og vise det er mulig å skape spennende produkter som samtidig er miljøvennlige og bra for oss mennesker.

Vi jobber hardt for å lykkes, men for oss måles suksess i mer enn hvor mye vi selger og penger på bok. Gruten er et ideelt selskap som betyr at et eventuelt økonomisk overskudd går tilbake til driften av virksomheten og til samfunnsnyttige formål.

Gruten har holdt på i noen år og oppnådd en hel del. Men det tar tid å skape endringer og arbeidet fortsetter. Vi setter stor pris på alle som heier, liker innlegg og kjøper produkter vi selger.

Milepæler & produkter lansert

Sommeren 2014: Gruten AS etablert

Høsten 2014: Grutensåpa og kursvirksomhet rundt bruk av kaffegrut

Julen 2015: Grutenskrubben

Høsten 2018: Etablering av Norges første østerssopp farm, på Vollebekk Fabrikkeri Oslo

Julen 2018: Grutens dyrkesett

Julen 2019: Grutens dyrkepose + Østerssopp jerky (laget av Onkel Troll)

November 2021: Vinner av Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Oslo

Julen 2021: Østerssopp postei - i samarbeid med Kompass Mat

Våren 2022: Grutens soppspann